Algemeen

KinderCentrumAlmere is een kleinschalige kinderopvang die overeenkomstig de in hoofdstuk 1 beschreven missie, visie, identiteit en kernwaarden van Campus De Duinvlinder een bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge kinderen (0-13 jaar).

Samenwerking

Wij bieden kinderen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met de ouders worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. Wij bieden iets extra’s naast de gezinsopvoeding.

Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar

Overeenkomstig de beschreven visie volgt het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang respectievelijk het ‘Pedagogisch kader Kindercentra 0-4 jaar’ en ‘Pedagogisch kader Kindercentra 4-13 jaar’. We bieden hiermee leer- en ontwikkelingsmogelijkheden en laten veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling.

Kwaliteit

We besteden veel aandacht aan hoe pedagogisch werkers jonge kinderen kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling.

Een team van pedagogen, sociaal pedagogisch hulpverleners, voedingskundige en leraren (Pabo) observeren en coachen jaarlijks alle medewerkers van het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Door planmatig te werken kunnen werkwijzen en pedagogische methodieken worden geëvalueerd en bijgesteld. Dat leidt tot verdere professionalisering en kwaliteitszorg van onze dagopvang en buitenschoolse opvang.

Kinderdagverblijf De Duinvlinder

Algemeen

Kinderdagverblijf De Duinvlinder is gevestigd aan de Slowakijehof 1 en heeft een baby-dreumesgroep en een peutergroep 2-4 jaar. De peutergroep werkt nauw samen met de onderbouwgroep.

Doorgaande lijn

De ontwikkeling van kinderen hoort een doorgaande lijn te zijn. Jonge kinderen moeten zich breed en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Maar kinderen willen ook groot worden. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat hun ouders en pedagogisch werkers hen vaardigheden en kennis leren die ze nodig hebben bij het volgende stapje in hun ontwikkeling. Daarom behoort de voorbereiding op de basisschool tot de doelen van kinderdagverblijf De Duinvlinder. Overleg tussen pedagogisch werkers en de leerkracht van de kleutergroep is heel belangrijk.

Het voorschoolse educatieve programma Uk en Puk is volledig geïntegreerd in de pedagogische aanpak van de peutergroep en sluit naadloos aan bij het educatieve programma ‘onderbouwd’ van de kleutergroep. De oudste peuters kunnen zo op een natuurlijke wijze wennen en spelend leren met de jongste kleuters van de onderbouw.

Buitenschoolse opvang De Duinvlinder

Algemeen

De buitenschoolse opvang (BSO) De Duinvlinder is een vrijetijdsvoorziening waar je tal van leuke en zinvolle activiteiten kunt doen. In de Slowakijehof is er ruimte voor een algemene BSO en een handvaardigheid- en techniek BSO, ook eten de kinderen van de Kleutersport BSO na het sporten bij De Duinvlinder. In de ontwikkeling naar IKC De Duinvlinder in Duin, zullen we vanaf 6 jaar ook Theater- en Sport-BSO gaan aanbieden.

BSO De Hooiberg

Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar kunnen op woensdag en vrijdag ook een ingeschreven worden op BSO De Hooiberg, Cascadepad 51 in Poort. De BSO ligt midden in het Cascadepark, heeft een echte Hooiberg en een mooie tuin met volwassen bomen, struiken en gras. In de tuin staan diverse leuke speeltoestellen. Aangrenzend ligt het Cascadepark waar, onder begeleiding, leuke activiteiten worden aangeboden.

BSO op zomerkamp

Buitenschoolse opvang De Duinvlinder gaat in de laatste week van zomervakantie 2017 op zomerkamp naar Apeldoorn.

Leuke uitjes op studiedagen en in vakanties

Tijdens de studiedagen en in de schoolvakanties organiseren we leuke uitjes, zoals klimbos Lage Vuursche, Roofvogelshow, Juliana Toren, diverse musea, sprookjesland, vrijzwemmen in De Koploper, Noordzee strand, etc.

Zwemlesbegeleiding

Voor kinderen vanaf 4 jaar bieden we zwemlesbegeleiding aan. Een pedagogisch werker begeleidt de kinderen naar het zwembad, helpt de kinderen met omkleden, observeert de zwemles, helpt de kinderen met aankleden en begeleidt hen weer terug naar de BSO.

Gezonde, verse warme maaltijd

Op de BSO bieden we standaard een gezonde, verse warme maaltijd.

Print Friendly