Openingstijden, Schooltijden en Vakanties

Andere tijden, andere kansen

OPENINGSTIJDEN

Het gebouw van KC De Duinvlinder is van 07.00-19.00 uur geopend. De Kinderopvang is als eerste aanwezig om de eerste kinderen op te vangen. De Buitenschoolse Opvang (BSO) zal na schooltijd gebruik maken van de ruimtes van onderwijs.

LESROOSTER EN PAUZE-TIJDEN BASISSCHOOL

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.

Op De Duinvlinder kunt u kiezen uit 2 onderwijstijdenarrangementen. U ontvangt hiervoor bij inschrijving een formulier. In principe kiest u een arrangement voor 1 jaar minimaal. Tussentijds wijzigen is in principe niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Hiervoor kunt u een verzoek doen bij de directie.

 

Start lestijd
Einde lestijd Pauzetijden
van telkens een kwartier
Arrangement 1 08.00 uur 13.30 uur 10.30 en 12.30 uur
Arrangement 2 09.00 uur 14.30 uur 10.30 en 12.30 uur

VAKANTIES 2016-2017

De Duinvlinder valt voor de vakanties onder regio Noord. De data van de vakanties vindt u in de jaarkalender. Wij sluiten hierbij ook zoveel mogelijk aan bij de andere (basis)scholen in Almere. Wij bieden u bij een aantal vakanties een bepaalde flexibiliteit. U krijgt hiervoor een formulier bij inschrijving om dit kenbaar te maken.


Hieronder een overzicht voor 2016-2017:

Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2016 (vastgesteld)
of 22 t/m 30 oktober 2016 (keuze)


Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari 2017 (vastgesteld)


Voorjaarsvakantie
18 februari t/m 26 februari 2017 (vastgesteld)
of 25 februari t/m 5 maart 2017 (keuze)


Meivakantie
22 april t/m 30 april 2017 (vastgesteld)

Hemelvaart en de dag erna
25 en 26 mei 2017


Pinkstervakantie
27 mei t/m 5 juni 2017
of 3 juni t/m 12 juni 2017


Zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2017

De flexibiliteit bij de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en pinkstervakantie betreft een keuze tussen 2 weken, dus nooit 2 weken aaneengesloten en een andere vakantie niet. Hierdoor worden de uren onderwijstijd gewaarborgd.

Print Friendly