Openingstijden, Schooltijden en Vakanties

Andere tijden, andere kansen

OPENINGSTIJDEN

Het gebouw van KC De Duinvlinder is van 07.00-19.00 uur geopend. De Kinderopvang is als eerste aanwezig om de eerste kinderen op te vangen. De Buitenschoolse Opvang (BSO) zal na schooltijd gebruik maken van de ruimtes van onderwijs.

LESROOSTER EN PAUZE-TIJDEN BASISSCHOOL

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de schooldag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.

Op De Duinvlinder kunt u kiezen uit 2 onderwijstijdenarrangementen. U ontvangt hiervoor bij inschrijving een formulier. In principe kiest u een arrangement voor 1 jaar minimaal. Tussentijds wijzigen is in principe niet mogelijk, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Hiervoor kunt u een verzoek doen bij de directie.

 

Start lestijd
Einde lestijd Pauzetijden
van telkens een kwartier
Arrangement 1 08.00 uur 13.30 uur 10.30 en 12.30 uur
Arrangement 2 09.00 uur 14.30 uur 10.30 en 12.30 uur

VAKANTIES 2018-2019

De Duinvlinder valt voor de vakanties onder regio Noord. De data van de vakanties vindt u in de jaarkalender. Wij sluiten hierbij ook zoveel mogelijk aan bij de andere (basis)scholen in Almere. Wij bieden u bij een aantal vakanties een bepaalde flexibiliteit. U krijgt hiervoor een formulier bij inschrijving om dit kenbaar te maken.


Hieronder een overzicht voor 2018-2019:

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018 (Arr. A)
of 29 oktober t/m 2 november 2018 (Arr. B)


Kerstvakantie
21 december 2018 t/m 4 januari 2019


Voorjaarsvakantie
18 februari t/m 22 februari  2019 (Arr. A)
of 25 februari t/m 1 maart 2019 (Arr. B)


Meivakantie
29 april t/m 3 mei 2019 (vastgesteld)

Hemelvaart en de dag erna
30 en 31 mei 2019


Pinkstervakantie
3 t/m 10 juni 2019 (Arr. A)
of 10 t/m 17 juni 2019 (Arr. B)


Zomervakantie
12 juli t/m 25 augustus 2019

De flexibiliteit bij de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en pinkstervakantie betreft een keuze tussen 2 weken, dus nooit 2 weken aaneengesloten en een andere vakantie niet. Hierdoor worden de uren onderwijstijd gewaarborgd.

Print Friendly