ONS TEAM

Wij stellen ons graag even aan u voor.

Directie IKC De Duinvlinder

Marijke Tromp

Directeur onderwijs en dagelijkse leiding IKC

Ik ben moeder van 3 volwassen kinderen en ben sinds januari 2016 directeur van De Duinvlinder. In het verleden heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en heb daarom ook aan de zakelijke kant kennis opgedaan. Door mijn eigen kinderen ben ik de PABO gaan doen omdat ik vond dat het onderwijs toch echt anders moest kunnen. En ik ben van mening dat als je dat vindt, dat je het dan ook moet gaan doen. Na een aantal jaren als leerkracht te hebben gewerkt mag ik nu voor de SKO mijn droom gaan verwezenlijken: een school starten met aandacht voor elk kind.
Ik ga samen met het team en het KinderCentrumAlmere een mooi vernieuwend KindCentrum opzetten. Ieder kind verdient een kans en daar gaan wij aan werken!

Renate van Belzen

Directeur opvang

Ik ben Renate van Belzen, directeur en eigenaar van KinderCentrumAlmere.
Samen met de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland/Veluwe geven we inhoud aan het Integraal Kind Centrum ‘De Duinvlinder’. Ik zet me daarbij vooral in voor het bieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen van 0-4 jaar.
Onze dagopvang is kleinschalig en wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en grootouders ervaren dat zij meer dan welkom zijn.

Leo van Belzen

Directeur opvang

Leuk om mijzelf kort te kunnen introduceren. Ik ben Leo van Belzen, directeur en eigenaar van KinderCentrumAlmere. Ik ben een enthousiast voorstander van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en kinderopvang. Mijn passie is het bieden van leuke, uitdagende en zinvolle vrije tijdsbestedingen voor kinderen van 4-13 jaar; ‘de buitenschoolse opvang’.
De buitenschoolse opvang bieden we aan in zgn. ‘Thema BSO’s’; zoals theater, vrijzwemmen, sport en bewegen, handvaardigheid, techniek, etc. Kinderen kunnen zo (in overleg met hun ouders) zelf aangeven hoe zij hun vrije tijd willen invullen.
Om daarop goed te kunnen inspelen, werken we met professionals, zoals pedagogisch werkers, sport- en dramadocenten en paboleraren.

Unit 2-4 jaar

Lianne de Jager

Mentor | Unitleider 2-4

Ik ben Lianne de Jager, mentor/unitleider van de unit 2-4 jaar. Samen met mijn vriend, dochter en zoon woon ik in Almere.
Twaalf jaar geleden ben ik begonnen met werken in de kinderopvang. De eerste zes jaar heb ik gewerkt met kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. De afgelopen zes jaar heb ik gewerkt met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Ik vind het fijn om een bijdrage te kunnen leveren in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontpoppen zich tot kleine volwassen mensen en het is fijn om daar deel van uit te kunnen maken.
Sinds 1,5 jaar ben ik werkzaam voor KinderCentrumAlmere waar ik op de peutergroep heb gewerkt. Ik verwelkom u graag bij KC de Duinvlinder.

Britte Lem

Mentor

Onderbouwunit

Melanie Heinze

Mentor | Unitleider Onderbouw

Ik ben Melanie Heinze, fulltime mentor van de onderbouwunit. Tien jaar geleden ben ik gestart in het onderwijs. Daarvan ben ik zes jaar in het speciaal basisonderwijs werkzaam geweest, waarin ik ervaring op heb gedaan in verschillende groepen. Werken met kinderen met speciale onderwijsbehoeften heeft mij altijd aangesproken. Binnen het speciaal basisonderwijs heb ik mij op verschillende vlakken kunnen scholen, o.a. tot techniekcoördinator en leesspecialist. Na een verhuizing van Den Haag naar Almere heb ik drie jaar gewerkt op een reguliere daltonschool. Mijn interesse voor de speciale onderwijsbehoeften is gebleven, waardoor ik ervoor heb gekozen te starten met een masteropleiding voor gedragsspecialist. Deze opleiding heb ik inmiddels succesvol afgerond, waardoor ik al mijn vergaarde kennis en ervaring in kan zetten binnen het vernieuwende onderwijsconcept van De Duinvlinder.

Nanda Hassell

Mentor

Middenbouw- en Bovenbouwunit

Michelle Petrus

Mentor Bovenbouwunit | Unitleider Bovenbouw| Onderwijskundig ICT-er

Mijn naam is Michelle Petrus. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn vriend in Almere.
De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest voor het SKO (de stichting waar de Duinvlinder ook onder valt) op twee verschillende scholen.
Na enkele jaren ben ik mij daarnaast ook bezig gaan houden met het ICT-onderwijs op de Loofhut als ICT-coördinator, werd ik innovatie-coach en was ik lid van de MR. De laatste 2 jaar heb ik mij hiernaast ook beziggehouden met verschillende zorgtaken op de Loofhut en ben ik afgelopen jaar begonnen met de studie onderwijskunde. Deze studie richt zich op het ontwerpen van onderwijs.
Op de Duinvlinder zal ik gaan bijdragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Dit zal ik doen met het team, maar natuurlijk ook in samenwerking met u, als ouder, en alle andere partners die bij de school betrokken zullen worden.
Ik kijk ernaar uit om op de Duinvlinder te werken. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we samen er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te geven!

Aster Brouwer

Mentor Bovenbouwunit | Unitleider Bovenbouw| Onderwijskundig ICT-er

Mijn naam is Aster Brouwer. Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn vriend in Almere-Haven.
Ik ben 8 jaar werkzaam geweest als leerkracht van groep 7 en 8 op de Pirouette. Daarnaast heb ik mij ook bezig gehouden met alle ICT zaken binnen de school en ben ik Innovatie coach geworden.
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen het beste uit zichzelf halen en dat is dan ook waar ik de kinderen in zal coachen en/of uitdagen. Dit zal ik doen samen met het team en in samenwerking met u als ouder, zodat wij uw kind een fijne schooltijd kunnen bieden.

Nivin Kauwhari

Mentor Middenbouwunit

Mijn naam is Nivin Kauwhari en ik woon in Kampen. Sinds 2017 ben ik werkzaam op De Duinvlinder. Ik heb in dat jaar ook mijn pabo-diploma met succes behaald. Hiervoor heb ik mijn WerkPlekOpleiding gedaan op Kbs De Wingerd in Biddinghuizen. Dit wil zeggen dat ik twee dagen in de week zelfstandig les gaf aan groep 4. Vervolgens ben ik opzoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Het vernieuwende onderwijsconcept van De Duinvlinder spreekt mij aan op verschillende fronten en ik zie dit als een mooie uitdaging om mijn kennis te verbreedden. Als juf vind ik het belangrijk dat elk kind gezien en gehoord wordt. Niet alleen door mij, maar ook door de andere kinderen en collega’s. Hierdoor probeer ik het samenwerken te stimuleren en te bevorderen. Ik kijk ernaar uit om aan dit hele nieuwe avontuur te beginnen!

Gedeelde verantwoordelijkheid

Binnen elke unit werken teamleden samen. In de visie staat duidelijk beschreven dat wij de interactie en specialisatie belangrijk vinden. Daarom is hier bewust voor gekozen . Elk kind krijgt binnen de unit wel een vaste mentor, maar zal de verschillende instructies zoveel mogelijk krijgen van een mentor met de betreffende specialisatie. Mentoren zullen dus veel overleggen en ervaringen delen. Ervaring en aanvullend zijn in talenten en competenties zijn hierin heel belangrijk.

Talentontwikkeling

Omdat de mentoren de kwaliteit binnen De Duinvlinder dragen door hun expertise en pedagogische kwaliteiten wordt er vanuit het bestuur en directie een zorgvuldig wervings- en selectiebeleid gevoerd. Bij het werven van teamleden staat een gedeelde visie voorop. Daarnaast zal er in de toekomst ook gezocht worden naar mentoren met een specialisatie. Om mentoren te werven die passen bij de visie geldt, voor het onderwijsdeel, dat het geven van een presentatie waarin persoonlijkheid en onderwijsvisie onderdeel uitmaakt van de procedure.

Scholing van teamleden binnen De Duinvlinder, individueel of als team, vinden wij belangrijk. Daarom ligt er een scholingsplan voor het team en kunnen teamleden individueel ook nog trainingen/opleidingen volgen. In het kader hiervan houden de teamleden ook een bekwaamheidsportfolio bij. Dit zal in de toekomst gedigitaliseerd worden.

Eens per jaar is er een formeel gesprek met de directeur waarbij reflectie op ontwikkeling en het stellen van persoonlijke doelen centraal staat. Tevens wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd instrument op alle SKO-scholen om het functioneren in kaart te brengen. Doel van het gesprek blijft altijd de ontwikkeling. Op bestuursniveau is er een gesprekkencyclus ontwikkeld, welke ook op De Duinvlinder voor het onderwijsdeel gevolgd wordt.

Directie

KC De Duinvlinder heeft als dagelijkse leiding voor onderwijs en opvang ervoor gekozen dat dit de directeur Onderwijs is: Marijke Tromp. Voor het voeren van gesprekken met het personeel is er nog wel sprake van twee leidinggevenden. Voor de mentoren Onderwijs is dit Marijke Tromp, directeur, en voor de mentoren Kinderopvang en BSO zijn dit Leo en Renate van Belzen, directie KinderCentrumAlmere.

Unitleiders

Binnen de Duinvlinder hebben wij geen Intern Begeleider als aparte functie. Bij de groei van de school zullen er unitleiders ontstaan die IB-taken gaan uitvoeren. Zij gaan de leerlingenzorg bewaken en de leerkrachten binnen de unit hierin ondersteunen. Het komende jaar zullen Melanie en Michelle hierin al een aantal zaken gaan oppakken. Zo zullen zij samen met Marijke afwisselend bij de passend onderwijs bijeenkomsten aanwezig zijn. Het voltallige team zal zich het komende jaar bezighouden met de beschrijving en vaststelling van het zorgprofiel.

Vrijwilligers

Een school kan bijna niet draaien zonder vrijwilligers. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Daarom zullen met vrijwilligers afspraken gemaakt worden over structurele inzet en eventueel een vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers zijn een luxe in de school.

Print Friendly