ONS TEAM

Wie zijn wij

Directie IKC De Duinvlinder

Marijke Tromp

Directeur onderwijs en dagelijkse leiding IKC

Ik ben moeder van 3 volwassen kinderen en ben sinds januari 2016 directeur van De Duinvlinder. In het verleden heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en heb daarom ook aan de zakelijke kant kennis opgedaan. Door mijn eigen kinderen ben ik de PABO gaan doen omdat ik vond dat het onderwijs toch echt anders moest kunnen. En ik ben van mening dat als je dat vindt, dat je het dan ook moet gaan doen. Na een aantal jaren als leerkracht te hebben gewerkt mag ik nu voor de SKO mijn droom gaan verwezenlijken: een school starten met aandacht voor elk kind.
Ik ga samen met het team en het KinderCentrumAlmere een mooi vernieuwend KindCentrum opzetten. Ieder kind verdient een kans en daar gaan wij aan werken!

Renate van Belzen

Directeur opvang

Ik ben Renate van Belzen, directeur en eigenaar van KinderCentrumAlmere.
Samen met de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland/Veluwe geven we inhoud aan het Integraal Kind Centrum ‘De Duinvlinder’. Ik zet me daarbij vooral in voor het bieden van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen van 0-4 jaar.
Onze dagopvang is kleinschalig en wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en grootouders ervaren dat zij meer dan welkom zijn.

Leo van Belzen

Directeur opvang

Leuk om mijzelf kort te kunnen introduceren. Ik ben Leo van Belzen, directeur en eigenaar van KinderCentrumAlmere. Ik ben een enthousiast voorstander van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en kinderopvang. Mijn passie is het bieden van leuke, uitdagende en zinvolle vrije tijdsbestedingen voor kinderen van 4-13 jaar; ‘de buitenschoolse opvang’.
De buitenschoolse opvang bieden we aan in zgn. ‘Thema BSO’s’; zoals theater, vrijzwemmen, sport en bewegen, handvaardigheid, techniek, etc. Kinderen kunnen zo (in overleg met hun ouders) zelf aangeven hoe zij hun vrije tijd willen invullen.
Om daarop goed te kunnen inspelen, werken we met professionals, zoals pedagogisch werkers, sport- en dramadocenten en paboleraren.

Mentoren Units

Lianne de Jager

Mentor | Unitleider 2-4

Britte Lem

Mentor unit 2-4

Melanie Heinze

Mentor unit 4-8 | Unitleider Onderbouw

Nanda Hassell

Mentor unit 4-8 | onderbouw

Brandon Beentjes

Mentor unit 4-8 | onderbouw

Nivin Kauwhari

Mentor unit 7-10 | middenbouw

Petra Hoogland

Mentor unit 7-10 | middenbouw

Tamara van Geel

ondersteuning unit 7-10 | middenbouw

Franca Rieteco

Mentor unit 9-12 | bovenbouw

Aster Brouwer

Mentor unit 9-12 | bovenbouw | Onderwijskundig ICT-er

Willian van Dijk

Mentor unit 9-12 | bovenbouw

vervanging zwangerschapsverlof Aster

Anca Sollie

LIO unit 9-12 | bovenbouw

Inger Meeuwisse

Intern begeleider

Michelle Petrus

Adjunct directeur

Gedeelde verantwoordelijkheid

Binnen elke unit werken teamleden samen. In de visie staat duidelijk beschreven dat wij de interactie en specialisatie belangrijk vinden. Daarom is hier bewust voor gekozen . Elk kind krijgt binnen de unit wel een vaste mentor, maar zal de verschillende instructies zoveel mogelijk krijgen van een mentor met de betreffende specialisatie. Mentoren zullen dus veel overleggen en ervaringen delen. Ervaring en aanvullend zijn in talenten en competenties zijn hierin heel belangrijk.

Talentontwikkeling

Omdat de mentoren de kwaliteit binnen De Duinvlinder dragen door hun expertise en pedagogische kwaliteiten wordt er vanuit het bestuur en directie een zorgvuldig wervings- en selectiebeleid gevoerd. Bij het werven van teamleden staat een gedeelde visie voorop. Daarnaast zal er in de toekomst ook gezocht worden naar mentoren met een specialisatie. Om mentoren te werven die passen bij de visie geldt, voor het onderwijsdeel, dat het geven van een presentatie waarin persoonlijkheid en onderwijsvisie onderdeel uitmaakt van de procedure.

Scholing van teamleden binnen De Duinvlinder, individueel of als team, vinden wij belangrijk. Daarom ligt er een scholingsplan voor het team en kunnen teamleden individueel ook nog trainingen/opleidingen volgen. In het kader hiervan houden de teamleden ook een bekwaamheidsportfolio bij. Dit zal in de toekomst gedigitaliseerd worden.

Eens per jaar is er een formeel gesprek met de directeur waarbij reflectie op ontwikkeling en het stellen van persoonlijke doelen centraal staat. Tevens wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd instrument op alle SKO-scholen om het functioneren in kaart te brengen. Doel van het gesprek blijft altijd de ontwikkeling. Op bestuursniveau is er een gesprekkencyclus ontwikkeld, welke ook op De Duinvlinder voor het onderwijsdeel gevolgd wordt.

Directie

KC De Duinvlinder heeft als dagelijkse leiding voor onderwijs en opvang ervoor gekozen dat dit de directeur Onderwijs is: Marijke Tromp. Voor het voeren van gesprekken met het personeel is er nog wel sprake van twee leidinggevenden. Voor de mentoren Onderwijs is dit Marijke Tromp, directeur, en voor de mentoren Kinderopvang en BSO zijn dit Leo en Renate van Belzen, directie KinderCentrumAlmere.

Unitleiders

Binnen de Duinvlinder hebben wij geen Intern Begeleider als aparte functie. Bij de groei van de school zullen er unitleiders ontstaan die IB-taken gaan uitvoeren. Zij gaan de leerlingenzorg bewaken en de leerkrachten binnen de unit hierin ondersteunen. Het komende jaar zullen Melanie en Michelle hierin al een aantal zaken gaan oppakken. Zo zullen zij samen met Marijke afwisselend bij de passend onderwijs bijeenkomsten aanwezig zijn. Het voltallige team zal zich het komende jaar bezighouden met de beschrijving en vaststelling van het zorgprofiel.

Vrijwilligers

Een school kan bijna niet draaien zonder vrijwilligers. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Daarom zullen met vrijwilligers afspraken gemaakt worden over structurele inzet en eventueel een vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers zijn een luxe in de school.

Print Friendly