ONS TEAM

Wie zijn wij

Directie IKC De Duinvlinder

Marijke Tromp

Directeur onderwijs en dagelijkse leiding IKC


Michelle Petrus

Adjunct directeur onderwijs

Leo van Belzen

Directeur opvang

Renate van Belzen

Directeur opvang

Mentoren Units

Lianne de Jager

Mentor Baby- / Peuterunit | Unitleider

Eva Diegelmann

Mentor Babyunit

Patty Steenvoorden

Mentor Babyunit

Britte Lem

Mentor Peuterunit

Kim Vermeulen

Mentor Peuterunit

Anita Bakker

Mentor Baby- / Peuterunit

Kim Vermeulen

Mentor Peuterunit

Cockie Siemons

Mentor BSO

Desiree Leenen

Mentor BSO

Brandon Beentjes

Mentor Onderbouwunit | Onderwijskundig ICT-er

Nanda Hassell

Mentor Onderbouwunit

Melanie Heinze

Mentor Onderbouwunit | Unitleider Onderbouw

Petra Hoogland

Mentor Middenbouwunit

Nivin Kauwhari

Mentor Middenbouwunit

Aster Brouwer

Mentor Bovenbouwunit | Onderwijskundig ICT-er

Willian van Dijk

Mentor Bovenbouwunit

vervanging zwangerschapsverlof Aster

Franca Rieteco

Mentor Bovenbouwunit

Inger Meeuwisse

Unitleider midden- en bovenbouw

Gedeelde verantwoordelijkheid

Binnen elke unit werken teamleden samen. In de visie staat duidelijk beschreven dat wij de interactie en specialisatie belangrijk vinden. Daarom is hier bewust voor gekozen . Elk kind krijgt binnen de unit wel een vaste mentor, maar zal de verschillende instructies zoveel mogelijk krijgen van een mentor met de betreffende specialisatie. Mentoren zullen dus veel overleggen en ervaringen delen. Ervaring en aanvullend zijn in talenten en competenties zijn hierin heel belangrijk.

Talentontwikkeling

Omdat de mentoren de kwaliteit binnen De Duinvlinder dragen door hun expertise en pedagogische kwaliteiten wordt er vanuit het bestuur en directie een zorgvuldig wervings- en selectiebeleid gevoerd. Bij het werven van teamleden staat een gedeelde visie voorop. Daarnaast zal er in de toekomst ook gezocht worden naar mentoren met een specialisatie. Om mentoren te werven die passen bij de visie geldt, voor het onderwijsdeel, dat het geven van een presentatie waarin persoonlijkheid en onderwijsvisie onderdeel uitmaakt van de procedure.

Scholing van teamleden binnen De Duinvlinder, individueel of als team, vinden wij belangrijk. Daarom ligt er een scholingsplan voor het team en kunnen teamleden individueel ook nog trainingen/opleidingen volgen. In het kader hiervan houden de teamleden ook een bekwaamheidsportfolio bij. Dit zal in de toekomst gedigitaliseerd worden.

Eens per jaar is er een formeel gesprek met de directeur waarbij reflectie op ontwikkeling en het stellen van persoonlijke doelen centraal staat. Tevens wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd instrument op alle SKO-scholen om het functioneren in kaart te brengen. Doel van het gesprek blijft altijd de ontwikkeling. Op bestuursniveau is er een gesprekkencyclus ontwikkeld, welke ook op De Duinvlinder voor het onderwijsdeel gevolgd wordt.

Directie

KC De Duinvlinder heeft als dagelijkse leiding voor onderwijs en opvang ervoor gekozen dat dit de directeur Onderwijs is: Marijke Tromp. Voor het voeren van gesprekken met het personeel is er nog wel sprake van twee leidinggevenden. Voor de mentoren Onderwijs is dit Marijke Tromp, directeur, en voor de mentoren Kinderopvang en BSO zijn dit Leo en Renate van Belzen, directie KinderCentrumAlmere.

Unitleiders

Binnen de Duinvlinder hebben wij geen Intern Begeleider als aparte functie. Bij de groei van de school zullen er unitleiders ontstaan die IB-taken gaan uitvoeren. Zij gaan de leerlingenzorg bewaken en de leerkrachten binnen de unit hierin ondersteunen. Het komende jaar zullen Melanie en Michelle hierin al een aantal zaken gaan oppakken. Zo zullen zij samen met Marijke afwisselend bij de passend onderwijs bijeenkomsten aanwezig zijn. Het voltallige team zal zich het komende jaar bezighouden met de beschrijving en vaststelling van het zorgprofiel.

Vrijwilligers

Een school kan bijna niet draaien zonder vrijwilligers. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Daarom zullen met vrijwilligers afspraken gemaakt worden over structurele inzet en eventueel een vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers zijn een luxe in de school.

Print Friendly