Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een even groot ouder– als personeelsdeel met stemrecht. Op dit moment is dit echter nog niet zo op KC de Duinvlinder, er zijn op dit moment 2 ouders en 1 personeelslid onderdeel van de MR. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en hebben minstens drie jaar zitting in de MR. Samen toetsen zij het beleid van de directie. Hierbij hangt het van het onderwerp af wie er advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Dat zal de ene keer het ouderdeel de andere keer het personeelsdeel zijn.

Leden

Linda Kamerling

MR lid (ouder)

Hoi ouders,
Ik ben Linda Kamerling, getrouwd en moeder van 2 zoons, van 9 en 13.

Ik heb economie gestudeerd en ik werk als business intelligence consultant bij een bank. Dit betekent dat ik adviezen geef en les geef aan directie en managers, maar ook aan medewerkers van bijvoorbeeld de klantenservice. Adviseren en lesgeven is mijn passie. Ook vind ik het heerlijk om met kinderen bezig te zijn en zaken te organiseren, waardoor ik bij banen en scholen in de ondernemingsraad, ouderraad en adviesraad heb gezeten. Ik zou heel graag mijn passie verder voortzetten op deze geweldige school en jullie stem zijn in de Medezeggenschapsraad van de Duinvlinder.
Stem je op mij?? Alvast heel hartelijk dank!

Groetjes,
Linda, moeder van Djeli uit klas 5-8 bij Michelle en Ronald.

Martijn van Jole

MR lid (ouder)

Ik ben Martijn van Jole, vader van Birger (4 jaar) in groep 4-8 en Rosan (9 jaar) in groep 8-12. De belangrijkste redenen waarom wij De Duinvlinder hebben gekozen voor onze kinderen is het concept, de manier van lesgeven en de positieve energie van de medewerkers & betrokkenen bij het starten van deze nieuwe school.

In mijn werk ondersteun ik commerciële- en non-profit organisaties bij hun groeidoelstellingen en heb veel ervaring met start-ups (jonge ondernemingen/organisaties). Één van mijn uitgangspunten daarbij is het betrekken van klanten bij alle processen binnen een bedrijf of organisatie.
Dat is ook de manier hoe ik zal opereren binnen de Medezeggenschapsraad. Het betrekken van ouders bij De Duinvlinder is van groot belang voor het functioneren van de school. De rol van ouders binnen de Medezeggenschapsraad is dat aan hen advies wordt gevraagd en voor sommige onderwerpen (meestal belangrijke wijzigingen) zelfs instemming voor nodig is. Dat is ook nodig om soms tegenwicht te bieden en het belang van ouders (u dus en ook uw kinderen) te waarborgen.

Ik ben voorstander van een dialoog, hou van een positieve sfeer en sta open voor uw suggesties en ideeën.
Martijn van Jole

Michelle Petrus

MR lid (personeel)

Print Friendly