Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een even groot ouder– als personeelsdeel met stemrecht. Op dit moment is dit echter nog niet zo op KC de Duinvlinder, er zijn op dit moment 2 ouders en 2 personeelsleden onderdeel van de MR. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en hebben minstens drie jaar zitting in de MR. Samen toetsen zij het beleid van de directie. Hierbij hangt het van het onderwerp af wie er advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Dat zal de ene keer het ouderdeel de andere keer het personeelsdeel zijn.

Leden

Martijn van Jole

MR lid (ouder)

Arno Lanjouw

MR lid (ouder)

Nanda Hassel

MR lid (personeel)

Melanie Heinze

MR lid (personeel)

Print Friendly