Gezonde school

Bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren

Waarom Gezonde School?

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

Als je jong bent leg je lichamelijk en geestelijk de basis voor later. Kinderen die op jonge leeftijd al kampen met gezondheidsproblemen die komen door een ongezonde leefstijl, halen dat later maar heel moeilijk of helemaal niet meer in.

– Prof. Dr. Renger Witkamp, Hoogleraar Voeding en Farmacologie Universiteit Wageningen

Meerwaarde voor school

Het werken met de Gezonde School-aanpak levert ook voor de school voordelen op:

 • De school krijgt beter zicht op eventuele gezondheidsproblemen en risico´s. Daardoor kan de school makkelijker en beter kiezen uit de verschillende initiatieven en projecten die ze krijgt aangereikt.
 • De aanpak helpt om een duidelijke visie te formuleren op gezondheid en gezonde leefstijl en op te nemen in het beleid.
 • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden. Dit voorkomt ad hoc keuzes en tijd en financiën worden effectief benut.
 • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en scholen partners zijn in de opvoeding van het kind en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
 • Het pedagogisch klimaat op school verbetert en de leerprestaties gaan omhoog als leerlingen gezonder zijn.
 • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt de school de kans zich te profileren.
 • De aanpak biedt handvatten voor de invulling van een deel van de wettelijke taken op het gebied van gezondheid.

Meerwaarde voor ouders

Ouders zijn erbij gebaat als de school werkt met de Gezonde School-aanpak.

 • Een Gezonde School maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Dit is immers niet meer alleen iets van thuis, maar ook iets dat kinderen op school mee krijgen.
 • Ouders weten dat de school aandacht heeft voor gezondheid en wat mogelijke oplossingen zijn als hun kind gezondheidsrisico’s loopt.
 • Thuis en school versterken elkaar als scholen ouders betrekken via ouderavonden, informatiebulletins en activiteiten.
 • Door ouders te betrekken worden zij zich meer bewust van hun voorbeeldrol, het belang van goed eten en voldoende bewegen, van de effecten van het stellen van grenzen rond bijvoorbeeld alcoholgebruik en roken en van hun eigen ideeën over seksuele en relationele vorming.
 • Ouders voelen zich gesteund door gedragsregels op school.
 • Ouders weten dat er ook op school aandacht is en mogelijkheden voor oplossingen zijn als hun kind gezondheidsrisico’s loopt.

 

Bron: www.gezondeschool.nl

Print Friendly