Faseonderwijs en Units

Van geborgenheid naar vrijheid

Faseonderwijs

Er zijn in principe 2 fases per jaargroep.

Afbeelding1

 

Bij De Duinvlinder worden de kinderen binnen de unit ingedeeld in fases. Deze fases dekken de groepen 1 t/m 8 af. Elke fase duurt een half jaar. Door het fase-onderwijs is het niet nodig dat een kind een hele jaargroep overdoet, maar alleen de fase verlengt waarin het leerproblemen ondervindt. Hierdoor maken we het onderwijs flexibeler en kunnen we beter op maat onderwijs geven en daadwerkelijk aansluiten bij wat elk kind nodig heeft.

Voor de verdeling in de units betekent dit het volgende bij de start: F1 tot en met F8 zitten in unit 4-9 jaar en de F9 tot en met 17 zitten in unit 8-12 jaar. Wij zullen echter steeds in de gaten houden wat wenselijk is en of er een reële verdeling is tussen de units. Het kan daarom ook gebeuren dat besloten wordt om fase 7 en 8 bij de unit 8-12 jaar te plaatsen. Op termijn zal er een unit bij komen waardoor er minder fases in 1 unit komen. Er zullen echter nooit homogene groepen ontstaan.

Er is een bewuste keuze gemaakt voor het bijeenhouden van de fase 1 tot en met 6 omdat wij de overgang van fase 4 naar fase 5 soepeler willen maken en kinderen al spelenderwijs gaan leren. Daarnaast willen wij de zelfstandigheid die bij de fase 1 tot en met 4 aangeleerd wordt behouden en verder uitbouwen.

Bij aanvang in het faseonderwijs gaan we uit van de volgende standaard:

  • Kinderen die tussen 1 april en 3o september vier jaar worden, komen terecht in de ‘augustusstroom’. Fase 1 start voor hen na de zomer.
  • Kinderen die tussen 1 oktober en 31 maart vier jaar worden, komen terecht in de ‘februaristroom’. Fase 1 start voor hen eind januari. Deze kinderen worden uiteindelijk fase 17, een voorbereidende fase op het voortgezet onderwijs.

Versnellen en vertragen is bij het fase-onderwijs eenvoudiger te realiseren. Het kan zowel de ontwikkeling als het persoonlijk welbevinden ondersteunen. Een kind kan op een enkel vakgebied wel doorstromen naar een volgende fase, maar de totale ontwikkeling bepaalt of het kind ook in zijn totaliteit naar een volgende unit gaat. Zeker daar waar het gaat om het overgaan naar een volgende unit.

In principe kan een kind maximaal 2 x vertragen of versnellen op De Duinvlinder.

Onderwijs in de units

Units op De Duinvlinder bestaan uit verschillende fases bij elkaar. Het uitgangspunt is het samenwerken en samen leren te bevorderen.  Daarnaast werken meerdere mentoren samen aan het onderwijsproces binnen de unit. Hierdoor draagt men samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen en het onderwijs binnen de unit.

Een ander voordeel is dat het instructie geven op maat in kleine groepjes gemakkelijker georganiseerd kan worden. Daarnaast is het een natuurlijk proces om bij zorg om de ontwikkeling bij een bepaald kind te sparren, omdat meerdere mentoren het kind ook meemaken en observeren.

Kinderen leren op een natuurlijke manier hoe ze andere kinderen goed kunnen helpen en samenwerken. Daarnaast leren ze ook al vroegtijdig omgaan met meerdere mentoren in de unit waar ze instructie van krijgen. De kinderen hebben binnen de unit altijd één vaste mentor die ze de gehele tijd binnen de betreffende unit houden. Hierdoor kan de band tussen mentor, kind en ouders veel hechter worden en kunnen bepaalde zaken structureel gevolgd en ontwikkeld worden.

De talenten van mentoren worden beter ingezet en komt zo de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Daarnaast kunnen startende mentoren beter en directer begeleid worden.

 

De indeling van de units is als volgt bij de start:

Unit 2-4 jaar                                Kinderopvang

Unit 4-8 jaar                                onderbouw

Unit 7-10 jaar                              middenbouw

Unit 9-12 jaar.                             bovenbouw

 

Bij groei, op termijn, ontstaan de volgende units:

Unit 0-2 jaar                                Kinderopvang

Unit 2-4 jaar                                Kinderopvang

Unit 4-8 jaar                                Basisonderwijs

Unit 7-11 jaar                               Basisonderwijs

Unit 10-14 jaar                            Basisonderwijs met de 1e 2 brugklasjaren geïntegreerd

Print Friendly