Faseonderwijs en Units

Van geborgenheid naar vrijheid

Faseonderwijs

Onderwijs in de units

Units op De Duinvlinder bestaan uit verschillende fases bij elkaar. Het uitgangspunt is het samenwerken en samen leren te bevorderen.  Daarnaast werken meerdere mentoren samen aan het onderwijsproces binnen de unit. Hierdoor draagt men samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen en het onderwijs binnen de unit.

Een ander voordeel is dat het instructie geven op maat in kleine groepjes gemakkelijker georganiseerd kan worden. Daarnaast is het een natuurlijk proces om bij zorg om de ontwikkeling bij een bepaald kind te sparren, omdat meerdere mentoren het kind ook meemaken en observeren.

Kinderen leren op een natuurlijke manier hoe ze andere kinderen goed kunnen helpen en samenwerken. Daarnaast leren ze ook al vroegtijdig omgaan met meerdere mentoren in de unit waar ze instructie van krijgen. De kinderen hebben binnen de unit altijd één vaste mentor die ze de gehele tijd binnen de betreffende unit houden. Hierdoor kan de band tussen mentor, kind en ouders veel hechter worden en kunnen bepaalde zaken structureel gevolgd en ontwikkeld worden.

De talenten van mentoren worden beter ingezet en komt zo de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Daarnaast kunnen startende mentoren beter en directer begeleid worden.

 

De indeling van de units is nu als volgt:

Babyunit 0-2 jaar Kinderopvang
Peuterunit 2-4 jaar Kinderopvang
Onderbouwunit 4-8 jaar fase 1 t/m 6 Basisonderwijs
Middenbouwunit 7-11 jaar fase 7 t/m 12 Basisonderwijs
Bovenbouwunit 10-12 jaar fase 13 t/m 17 Basisonderwijs

 

Op termijn bestaat de ambitie om ook de eerste 2 brugklasjaren breed aan te gaan bieden in de vorm van een tienercollege.

Print Friendly